CROESAWU I POMAIS

CROESAWU I POMAIS

Cyflenwr proffesiynol yn darparu atebion effeithiol a dibynadwy ar gyfer diogelu cnydau a gwella cynnyrch

GWELD MWYCROESAWU I POMAIS

AMDANOM NI

CROESAWU I POMAIS

Rydym yn ennill enw da gan gleientiaid, sy'n dod yn bennaf o Rwsia, y Dwyrain Canol, Affrica a De America.Mae tîm gwerthu ifanc gyda brwdfrydedd yn eich croesawu'n gynnes ac yn eich cynorthwyo i feddiannu'r farchnad gyda gwasanaeth da a sgiliau proffesiynol.Amaethyddiaeth yw sylfaen yr economi genedlaethol.Mae'n hynod bwysig amddiffyn cynhyrchiant amaethyddol…

GWELD MWYam

“Ar drywydd rhagoriaeth, gonestrwydd a dibynadwyedd, gofal am bawb sy'n perthyn i ni!”Dyma ein gweledigaeth gorfforaethol.Mewn cydweithrediad â chwsmeriaid rhyngwladol, rydym bob amser yn cadw at yr egwyddor o onestrwydd a dibynadwyedd, yn dilyn rhagoriaeth, yn gwella gwasanaeth, ac yn dod yn gefnogaeth gadarn i gwsmeriaid…

GWELD MWYam

Mae'r ymchwilwyr profiadol yn rhoi cymorth technegol cryf i ni.O ddeunyddiau crai i gynyrchiadau, o fformwleiddiadau sengl i gymysg, o becynnu unedig i becynnu wedi'i addasu, byddwn yn cwrdd â cheisiadau cwsmeriaid cymaint â phosib…

GWELD MWYam
 • PROFFIL CWMNI
 • FFATRI
 • LLAFUR

EIN CWSMERIAID

EIN CWSMERIAID

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

 • 07 / 06

  24

 • 04 / 06

  24

 • 31 / 05

  24

 • 29 / 05

  24

 • Beth ddylech chi ei wybod am bryfleiddiad systemig!

  Mae pryfleiddiad systemig yn gemegyn sy'n cael ei amsugno gan y planhigyn a'i redeg trwy gorff y planhigyn.Yn wahanol i bryfladdwyr an-systemig, nid yw pryfleiddiaid systemig yn gweithredu ar yr wyneb yn unig...

  Mwy
 • Chwynladdwyr Cyn-Fodiadol vs. Ôl-Argyfwng: Pa chwynladdwr y dylech ei ddefnyddio?

  Beth yw chwynladdwyr Cyn-Eginol?Chwynladdwyr Cyn-Eginol yw chwynladdwyr sy'n cael eu rhoi cyn i chwyn egino, gyda'r prif nod o atal hadau chwyn rhag egino a thyfiant.Mae'r...

  Mwy
 • Chwynladdwyr dethol ac anetholus

  Disgrifiad syml: mae chwynladdwyr nad ydynt yn ddetholus yn lladd pob planhigyn, mae chwynladdwyr dethol yn lladd chwyn diangen yn unig ac nid ydynt yn lladd planhigion gwerthfawr (gan gynnwys cnydau neu dirweddau â llystyfiant, ac ati) Wh...

  Mwy
 • Beth yw'r gwahanol fathau o chwynladdwyr?

  Cemegion amaethyddol yw chwynladdwyr a ddefnyddir i reoli neu ddileu planhigion dieisiau (chwyn).Gellir defnyddio chwynladdwyr mewn amaethyddiaeth, garddwriaeth a thirlunio i leihau cystadleuaeth rhwng chwyn ...

  Mwy

GWYBODAETH AM DDIWYDIANNOL